GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi tự hào giới thiệu cho bạn nền tảng giải trí trò chơi đánh bạc độc quyền nhất. Betcom mang đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới mà bạn có thể tưởng tượng. Sportbooks, Casino trực tiếp, Slots Game, 4D, chúng tôi có tất cả để bạn thưởng thức!

Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị của các trò chơi sòng bạc với môi trường được bảo mật cao mà bạn không phải lo lắng về điều gì.

Điều khoản và điều kiện

 • Bằng cách đăng ký sử dụng các dịch vụ được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện này trên BETCOM, bạn chứng nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý bị ràng buộc bởi và tuân thủ các "Điều khoản và Điều kiện" này. Nếu bạn không muốn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn không được đăng ký hay mở tài khoản và bạn sẽ không thể truy cập vào phần mềm và các dịch vụ trò chơi được cung cấp cùng với đó .。

 • Tất cả thông tin sản phẩm, đăng ký trên trang web và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do BETCOM cung cấp đều phải tuân theo "Điều khoản và Điều kiện Chung" này.

 • BETCOM có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Chung này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức khi được công bố trong phần "Điều khoản và Điều kiện Chung" của trang BETCOM. Người dùng có trách nhiệm xem lại các Điều khoản và Điều kiện Chung một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web sau khi thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản và Điều kiện chung sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với thay đổi hoặc cập nhật đã nói.

 • Các Điều khoản và Điều kiện Chung này đại diện cho thỏa thuận hoàn chỉnh, cuối cùng và độc quyền giữa người dùng và BETCOM. “Các Điều khoản và Điều kiện Chung” này thay thế và hợp nhất tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu biết trước đó giữa người dùng và BETCOM. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung này, bạn đã không dựa vào bất kỳ bản đại diện nào trong chừng mực điều khoản đã được trình bày rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện Chung này.

 • Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa một điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào trên trang web BETCOM, các quy định như đã nêu trong Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 • Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có quyền yêu cầu bất kỳ người dùng nào cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về danh tính và tuổi như một điều kiện tiên quyết trước khi người dùng được phép tham gia hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BETCOM.

 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản của người chơi, BETCOM có quyền tạm ngưng tài khoản của người chơi cho đến khi đạt được giải pháp. Báo cáo về bất kỳ tranh chấp nào phải được lập thành văn bản và phải nêu rõ ngày, giờ và các chi tiết của tranh chấp. Để khiếu nại, tranh chấp phải được gửi qua email tới [email protected]. Ban quản lý rất coi trọng các tranh chấp của thành viên và sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước cần thiết và hợp lý để điều tra và giải quyết cuối cùng mọi tranh chấp.

 • BETCOM có quyền tạm ngưng và / hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vì bất kỳ lý do gì và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ số dư tín dụng còn lại nào trong tài khoản tại thời điểm tạm ngừng và / hoặc chấm dứt đó sẽ được hoàn trả cho chủ sở hữu tài khoản thông qua một phương thức thanh toán sẽ do BETCOM xác định. BETCOM cũng bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, coi như vô hiệu mọi khoản tiền thắng cược và tước bất kỳ số dư tín dụng nào hoặc bất kỳ khoản tiền thắng cược hoặc quyền lợi nào khác trong tài khoản của bất kỳ người dùng nào cũng như bất kỳ người dùng nào sử dụng các dịch vụ của BETCOM.

 • Mỗi người dùng tự chịu trách nhiệm bảo mật số tài khoản và mật khẩu của mình. Mỗi người dùng BETCOM, không có ngoại lệ, được mong đợi tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trẻ vị thành niên nào, sử dụng hoặc tái sử dụng tài khoản BETCOM của mình, truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ Trang web BETCOM cũng như từ việc nhận bất kỳ giải thưởng nào. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi giao dịch mua và / hoặc tổn thất do họ tự chịu hoặc phát sinh thông qua bên thứ ba trên tài khoản BETCOM của mình.

3.1. Chấp nhận và xác nhận mức lương:
 • Đánh cuộc
  Người chơi phải đặt cược từ số tiền đã được ghi có vào tài khoản người chơi tương ứng của họ. Tất cả đặt cược sẽ bị coi là vô hiệu, nếu khi xem xét, người chơi phát hiện ra rằng người chơi chưa bao giờ gửi tiền thành công hoặc hoàn thành bất kỳ Chuyển tiền nào vào tài khoản người chơi tương ứng của họ. Sau khi gửi tiền thành công vào tài khoản của mình, tổng số tiền đặt cược của người chơi phải tương đương hoặc vượt quá số tiền đã gửi. Nếu không tuân thủ sẽ dẫn đến việc không thể đăng ký bất kỳ lệnh rút tiền nào, vì vậy người chơi nên gửi tiền theo yêu cầu.

 • Cá cược đã xác nhận
  BETCOM không thể và sẽ không hủy đặt cược của bất kỳ tài khoản người chơi nào khi họ đã được xác nhận, trừ khi cá cược bị tuyên bố là vô hiệu hoặc trừ khi có những trường hợp liên quan đến kết quả và dàn xếp không chính xác vì những lý do được nêu trong Điều khoản & Điều kiện này.

 • Hồ sơ Đặt lương Chính xác
  Bất chấp mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác hoàn toàn, BETCOM không và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào liên quan đến thông tin được cung cấp trên Trang web.

 • Khấu trừ tiền đặt cược / tiền cược chưa được giải quyết
  Tiền đặt cược sẽ được trừ vào tài khoản người chơi tương ứng tại thời điểm Đặt cược, bất kể khi nào kết quả được xác định hoặc công bố. BETCOM không thể và sẽ không hoàn trả các Cược đặt cho các trò chơi mà Cược đã được mua cho các trận hòa trong tương lai mà vẫn chưa được giải quyết hoặc kết thúc. Các cược như vậy sẽ được giải quyết sau khi hoàn thành các trò chơi đó và tiền thắng cược, nếu có, sẽ được ghi có vào tài khoản của người chơi tương ứng tại thời điểm đó.

 • Quyết định đặt cược của BETCOM là quyết định cuối cùng
  Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung này, người dùng đồng ý rằng BETCOM và hồ sơ của nó sẽ là cơ quan có thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định các điều khoản của bất kỳ cuộc cá cược nào được đặt cũng như hoàn cảnh thực hiện những cuộc cá cược đó.

 • Trách nhiệm duy nhất của người chơi đối với chiến thắng
  Mọi khoản thuế và phí hiện hành phát sinh đối với bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đã được trao cho bạn cũng như tất cả các khoản thanh toán khác được thực hiện cho người chơi tương ứng được coi là trách nhiệm duy nhất của người chơi. BETCOM có quyền báo cáo và giữ lại bất kỳ số tiền nào từ tiền thắng cược của người chơi để tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào. Tiền thắng cược không được chuyển nhượng, thay thế hoặc quy đổi cho bất kỳ hình thức thắng cược nào khác.

3.2. Tiền đặt cọc
 • Số tiền đặt cọc tối thiểu
  Số tiền đặt cược tối thiểu được áp dụng. Số tiền phụ thuộc vào Trò chơi / Sản phẩm cụ thể.

3.2. Stakes Wagered Tiền đặt cọc
 • Số tiền đặt cọc tối thiểu
  Số tiền đặt cược tối thiểu được áp dụng. Số tiền phụ thuộc vào Trò chơi / Sản phẩm cụ thể.

 • Việc tự động chơi Trò chơi thông qua việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba và bất kỳ hình thức thao túng bất kỳ Trò chơi nào hoặc bất kỳ dữ liệu tài khoản nào của Người chơi đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của Người chơi vi phạm, xóa tất cả các tài khoản liên quan, hủy bỏ và / hoặc tịch thu bất kỳ giải thưởng và tiền gửi còn thiếu nào, cũng như truy tố dân sự / hình sự đối với Người chơi vi phạm. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này, Người chơi đồng ý rằng BETCOM có toàn quyền và không bị kiểm soát, dựa trên quyết định của riêng mình, chấm dứt tài khoản của Người chơi vì bất kỳ lý do gì, và không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, nếu điều đó xảy ra ý kiến ​​của Ban quản lý rằng việc Người chơi tham gia vào Trang web hoặc vào bất kỳ trò chơi nào được cung cấp trên đó là gây tổn hại đến các nguyên tắc vận hành Trang web. Người chơi theo đây từ bỏ bất kỳ và tất cả các yêu cầu chống lại BETCOM khi xảy ra bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

 • Bằng việc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này, Người chơi thừa nhận rằng không thể đạt được hoàn toàn tự do về các lỗi liên quan đến phần mềm máy tính. Nếu Người chơi biết rằng phần mềm có bất kỳ lỗi, trục trặc hoặc không hoàn chỉnh nào như vậy, Người chơi có trách nhiệm pháp lý không cho phép lợi dụng phần mềm đó. Hơn nữa, khi nhận thấy những lỗi, trục trặc hoặc không đầy đủ như vậy, Người chơi có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho BETCOM bằng văn bản. Nếu bạn không thực hiện các cam kết của mình theo điều khoản này, BETCOM được quyền bồi thường toàn bộ mọi chi phí, bao gồm cả chi phí sửa phần mềm có thể phát sinh do thiếu sót của Người chơi hoặc hành động lợi dụng các lỗi, trục trặc hoặc không hoàn chỉnh đó.

 • Bằng việc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này, Người chơi đồng ý rằng BETCOM không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào do giả mạo, hoặc việc truy cập hoặc sử dụng trái phép Trang web hoặc tài khoản của Người chơi. Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ Người chơi nào nhằm truy cập trái phép vào hệ thống của Trang web hoặc tài khoản của Người chơi, để can thiệp vào các quy trình hoặc hiệu suất của Trang web hoặc trò chơi, hoặc cố ý làm hỏng hoặc phá hoại Trang web hoặc Trò chơi sẽ bị truy tố dân sự và / hoặc hình sự và sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của Người chơi cũng như bị tước bất kỳ và tất cả các giải thưởng mà Người chơi đã và đã được hưởng.

 • Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này, Người chơi đồng ý rằng BETCOM có toàn quyền và không bị kiểm soát, dựa trên quyết định của riêng mình, chấm dứt tài khoản của Người chơi vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, nên Theo ý kiến ​​của Ban quản lý rằng việc Người chơi tham gia vào Trang web, hoặc bất kỳ người chơi cờ bạc chuyên nghiệp nào, là làm tổn hại đến các nguyên tắc mà Trang web được vận hành. BETCOM bảo lưu quyền chỉ thực hiện thanh toán với số tiền tối đa là 20.000 MYR chỉ bất kể số tiền thắng thực tế nhiều hơn thế. Người chơi theo đây từ bỏ bất kỳ và tất cả các yêu cầu chống lại BETCOM khi xảy ra bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

 • Trước khi giải phóng hoặc chấp thuận bất kỳ lệnh rút tiền nào, BETCOM có quyền yêu cầu bất kỳ người chơi nào cung cấp cho ban quản lý các thông tin cần thiết như bằng chứng nhận dạng cá nhân, bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, hộ chiếu, bằng lái xe, gần đây bảng sao kê ngân hàng hoặc tài liệu thích hợp khác mà BETCOM, theo quyết định riêng của mình, cho là cần thiết. Nếu người chơi không tuân thủ bất kỳ yêu cầu bảo mật nào, BETCOM có quyền hủy bỏ bất kỳ khoản tiền thắng cược nào trong tài khoản của người chơi.

 • Ghi nhận tiền thắng - Tiền thắng cược sẽ tự động được thêm vào tài khoản của người chơi tương ứng, nếu được cho là phù hợp. Những cập nhật này về tài khoản của người chơi không phải là 'bằng chứng chiến thắng' và / hoặc có thể đề cập đến các khoản tiền đã được chuyển (ghi nợ) từ tài khoản tương ứng của bạn. Nếu khi xem xét thủ công, có bằng chứng về gian lận hoặc sơ suất, BETCOM có quyền hủy bỏ một số khoản tiền thắng cược và thực hiện hành động thích hợp đối với tài khoản của bất kỳ người chơi nào.

 • Tiền thưởng đề cập đến tiền ảo trên các sản phẩm được cung cấp cho người dùng của BETCOM cho các mục đích quảng cáo. Người dùng không thể rút số tiền đó ngay sau khi họ đã được trao nó. Tùy thuộc vào loại tiền thưởng, các quy tắc xử lý tiền thưởng khác nhau có thể được áp dụng.

 • Tiền thưởng có thể được chuyển đổi thành tiền thật và sau đó được rút sau khi người dùng đã hoàn thành các yêu cầu cần thiết của chương trình khuyến mãi cụ thể

 • Người chơi sẽ tự chịu trách nhiệm và đồng ý thanh toán mọi khoản phí và / hoặc chi phí phát sinh, cũng như báo cáo và thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành theo yêu cầu của luật quản lý hiện hành khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BETCOM.

 • Trong trường hợp các Điều khoản và Điều kiện Chung được dịch sang một ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm
 • Tất cả người chơi sẽ nắm quyền Quản lý của BETCOM, nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, người cấp phép, nhà phân phối, nhà bán buôn, cha mẹ, chi nhánh, công ty con, nhà quảng cáo, nhà quảng bá hoặc các cơ quan khác, đối tác truyền thông, đại lý và nhà cung cấp vô hại và không thể chịu trách nhiệm ngay lập tức theo yêu cầu và sẽ bồi thường đầy đủ cho bất kỳ hoặc tất cả các bên này khỏi bất kỳ và / hoặc tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí pháp lý) có thể phát sinh, bao gồm cả những khoản phí từ bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ người chơi nào về bất kỳ mất mát nào về nội dung hoặc tài liệu được tải lên hoặc truyền qua Play. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện Chung này, người chơi xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với người chơi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi nào đối với, tạm dừng hoặc ngừng Chơi.

 • BETCOM cam kết đưa ra cả các giải pháp tranh chấp công bằng và kịp thời cũng như giải quyết mà không có chi phí hoặc gánh nặng quá đáng, bằng cách nắm giữ hồ sơ cá cược và giao dịch chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính của mình. Các hồ sơ này được lưu trữ trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày giao dịch) và cơ quan giải quyết tranh chấp có thể truy cập khi có yêu cầu.

Trách nhiệm chơi game


Cờ bạc phổ biến hơn là một hình thức giải trí có thể vừa thú vị vừa bổ ích. Nhóm BETCOM tin tưởng chắc chắn rằng quyết định đánh bạc phải luôn là một lựa chọn cá nhân và KHÔNG phải một người được đưa ra dưới bất kỳ áp lực nào từ người khác. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo trải nghiệm chơi sòng bạc trực tuyến tốt nhất cho tất cả Người chơi của chúng tôi. Để điều đó xảy ra đòi hỏi sự nỗ lực từ phía chúng tôi cũng như sự chơi có trách nhiệm của mỗi Người chơi

Đừng bao giờ đánh bạc nếu:
 • Bạn không đủ tuổi đánh bạc hợp pháp trong khu vực tài phán của mình.
 • Nó khiến bạn mất tập trung vào công việc hoặc hoàn thành trách nhiệm.
 • Bạn đang hồi phục sau các rối loạn hoặc tình trạng phụ thuộc gây nghiện.
 • Bạn đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc các chất khác.
 • Bạn đang cố gắng bù đắp cho những lần thua bạc trước đó.

Cờ bạc được nhiều người xem như một hoạt động giải trí. Nó chủ yếu là một cách thú vị và vô hại để thoát khỏi sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày cũng như để trôi qua thời gian. Tuy nhiên, có một số ít người chơi cờ bạc mà hoạt động này đã trở nên rắc rối hơn một chút. Những người nghiện cờ bạc bắt buộc đã làm lu mờ hình ảnh tích cực của cả các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi trực tuyến và trên đất liền.

Giống như các đối tác chơi trò chơi trên đất liền của họ, BETCOM được đào tạo và trang bị tốt để phát hiện và xác định các dấu hiệu rắc rối của hành vi ép buộc cờ bạc ở người chơi. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường chơi game thoải mái và đỉnh cao cho tất cả mọi người nhưng đồng thời cũng giúp những người đang cần sự trợ giúp của chúng tôi.

BETCOM tin tưởng vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng bằng cả sự tận tâm với xã hội và tuân theo mong muốn của những người chơi có thiện chí của chúng tôi. Nhờ kinh nghiệm lâu năm trong ngành quản lý sòng bạc, BETCOM được trang bị những kỹ năng và công cụ cần thiết để xác định thành công các dấu hiệu của tội đánh bạc. Với kinh nghiệm này, nhóm nghiên cứu nhằm mục đích giúp những người nghiện cờ bạc có nhu cầu, bên ngoài sòng bạc.

Gamblers Anonymous là một tổ chức phổ biến được thành lập với mục đích giúp đỡ và hỗ trợ những người nghiện cờ bạc có vấn đề và nghiện ngập. Cơ thể được tạo thành từ sự tương giao giữa nam và nữ với một đặc điểm chung, ý thức muốn ngừng cờ bạc cưỡng bức. Họ đúc kết kinh nghiệm, thế mạnh của mình và hy vọng sẽ cùng nhau vượt qua cơn nghiện. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang cần họ giúp đỡ, đừng ngần ngại liên hệ với họ tại www.gamblersanonymous.org.

Liên hệ chúng tôi