VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN

  • B1: Vào trang BETCOM bằng Safari

  • B2: Chọn tiện ích của iphone

  • B3: Chọn thêm màn hình chính

  • B4: Nhập tên BETCOM và thêm

  • App BETCOM ở ngoài màn hình chính